Regler

Regler


Klubbens regler

 

All verksamhet och vistelse på rangeområdet sker på egen risk.

Klubben ansvarar inte för skada, brand, förlust eller annan

åverkan på personer, utrustning eller andra tillhörigheter.

 

Slå endast från mattorna!

Se till att ingen kan bli skadad när du slår!

Slå absolut inte om det finns risk för att någon kan bli träffad av bollen!

 

Skräpa inte ner – hjälp till att hålla rangen trivsam!

 

FÖRBJUDET ATT PLOCKA BOLLAR UTE PÅ FÄLTET

(om det inte är i samarbete med ansvarig personal)Spel på korthålsbana

 

Öppettider för korthålsbanan är lördagar kl 12--måndagar kl 18. 


Spel på korthålsbanan innebär att man spelar med egna bollar (eller lånade; det skall

alltså inte vara ”range-bollar” :-) )

 

Scorekort finns i en låda bredvid bollautomaten.

 

Medlemmar spelar gratis, icke medlemmar betalar 50:- (junior 20:-).

 

Betalning kan göras till någon av styrelsemedlemmarna om någon finns på plats,

annars finns kuvert i lådan där man kan lägga betalningen,

skriv namn på kuvertet och stoppa ned det i väggöppningen i containern.

 

Spelet sker sedan med max 4 pers i varje sällskap.

 

Tänk på säkerheten!

 

OBS! Iaktta försiktighet så att inte andra riskerar träffas! Vänta alltså tills framförvarande är säkert utom räckhåll, liksom spelare på angränsande banor. Ropa ”FORE” vid minsta risk för att ett snedslag kan komma i närheten av någon annan!